Incorporació de dades personals als fitxers de SHIRO 2020, S.L.

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin (d’ara endavant, “els Usuaris”) pel lloc web accessible a través del nom de domini www.shirosantcugat.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”) que totes les dades personals recollits a través d’aquest Lloc web, incloent les dades facilitades per l’Usuari o els obtinguts a través de cookies, seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de SHIRO 2020, S.L. (d’ara endavant, “SHIRO”) per a les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats, així com mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis de SHIRO.

Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, l’Usuari ha d’indicar-lo marcant la casella habilitada a aquest efecte en el Lloc web; o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@shirosantcugat.com.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades, SHIRO no garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

Exercici de drets.

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la LOPD mitjançant una comunicació escrita dirigida a SHIRO 2020, S.L., Carrer Elies Rogent, local 1, Mercat de Torreblanca, Sant Cugat del Vallès, 08172, Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@shirosantcugat.com. En tots dos casos l’Usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.